بهترین روز دنیا

اسم مامانم میترا و اسم بابام رضا است اسم دکترم که من دنیا اورد دکتراعظم سعیدی بود روز تولد من مامان بزرگ و عمه سیما و بابا همراه مامانی بیمارستان بودن من روز شنبه  ١٧/۵/٨٣ ساعت ٨:٣۵ صبح در بیمارستان مادران تهران  متولد شدم ان روز( تولد حضرت فاطمه ) و روز  زن هم  بود

خلاصه فردای ان روز من امد خونه و ان روز عمه مینا امد بیمارستان و همه خونه ما بودن  روز های خیلی خوبی بود و خلاصه ٣ ما مامان بزرگ پیش من بود چون ان موقع مامانی نمی توانست مرخصی بگیره و زود رفت سر کار  و مامانی همش توی فکر بود که بعد ٣ ماه من کجا بزاره که خدای مهربون یک خاله مهربون را برای من فرستاد بعد ها براتون از خاله مهربونم میگم اسم خاله ام خال پـــــروانه است  

/ 2 نظر / 53 بازدید
نیایش

سلام به منم سر بزن حتما باشه؟ وب جالبی داری راسی من یه نی نی کوچولو مچولو اما

دردونه

چه نازی[قلب]